Telefoon / WhatsApp

06 101 648 00

Email

diana@telodelic.nl

Praktijkadres

De Wolwever 27, 5737 AD Lieshout

De Bijbel is een van de meest misverstane boeken ter wereld. Wie de bijbel niet zelf leest, hoort tweedehands verhalen die al door een ander zijn geïnterpreteerd. Een veel voorkomende interpretatie is de letterlijke interpretatie, die kan leiden tot een reactie van de vorm: “Waargebeurd? Laat me niet lachen”.

Je kunt de bijbel ook zien als een studie van de menselijke psyche. Lang geleden waren er ook al mensen die leefden en leden onder moeilijke omstandigheden. Zij zochten verklaringen en begrip waarom dingen zijn zoals ze zijn. Waarom doen mensen zo? De bijbel staat er vol van.

Een zo’n verklarend verhaal is het verhaal van de Toren van Babel. Het biedt een verklaring voor waarom mensen elkaar niet verstaan.

Dit heeft overigens niks met taal te maken. Twee mensen die elkaars taal niet spreken verstaan elkaar soms uitermate goed! En mensen die dezelfde taal spreken, begrijpen elkaar soms geheel niet. Dat was vroeger al zo. De Bijbel neemt die pijn niet weg, maar herhaaldelijk wordt het benoemd en erkend: “Zij hebben oren maar zij horen niet.”

Als je je hele leven lang niet verstaan bent, voel je dat gemis. Mensen om je heen die dezelfde taal spreken als jij, maar niet lijken te begrijpen wat je voelt of nodig hebt, krijg je ook niet uitgelegd wát er dan mis is. Je probeert en probeert maar, linksom, rechtsom, maar wat jij onder je woorden bedoelt, dat wordt steeds niet begrepen.

Als je je uit zoals je je voelt of zegt wat jij wil, en dat is niet wat de ander horen kan, kan de ander in de weerstand gaan. Dat je het toch blijft proberen, wordt soms niet herkend als moed of pure noodzaak, maar wordt soms zelfs als dwingend of drammerig gezien. Je kunt dan gaan denken dat het aan jou ligt. Dat jij defect bent, omdat je kennelijk niet communiceren kunt.

Word je al vanaf je geboorte in ernstige mate niet begrepen, dan heb je ervaren dat wat je ook doet, je je behoeftes maar niet voor het voetlicht gebracht krijgt. De uitwerking is op ieder persoon anders, maar onderliggend leeft vaak een enorm gevoel van machteloosheid en angst. Angst, dat niemand je helpen zal wanneer je het nodig hebt. Dat is tenslotte al die tijd je ervaring geweest. Het kan betekenen dat je dichtklapt en het niet meer probeert, of misschien ga je juist “ratelen”. Sommigen worden boos, anderen bang en weer anderen voelen helemaal niks meer.

Wat kun je daar aan doen? Als je dat wist, wat je moest doen om jezelf beter verstaanbaar te maken, had je het allang gedaan. Veel mensen zijn al vroeg afgeleerd om zich te uiten op de manier die spontaan in hen opkomt. Je zit klem, geen enkele manier lijkt juist.

Het is een feit dat veel mensen elkaar eigenlijk niet echt verstaan, maar dat niet doorhebben.

De bijbel heeft daar ook geen oplossing voor, althans niet hoe je tot hen doordringt die jou niet verstaan. De bijbel lijkt te zeggen: Sommige mensen zul je nooit bereiken. Zoek mensen om je heen die jou wel verstaan.

Dat kan betekenen dat je van heel veel mensen afscheid neemt, inclusief familie, vrienden en instanties, en dat is doodeng. Maar er komt ruimte voor in de plaats, ruimte die gevuld kan worden met mensen die wél kunnen horen wat je zegt. Vaak is dat zo, kunnen ze je verstaan, omdat ze iets soortgelijks hebben meegemaakt als jij.

Aanbevolen artikelen