Telefoon / WhatsApp

06 101 648 00

Email

diana@telodelic.nl

Praktijkadres

De Wolwever 27, 5737 AD Lieshout

Je kunt een probleem meestal niet oplossen met de denkwijze waarmee het probleem ontstaan is. Kenmerkend voor onze tijd is dat we leren om rechtlijnig te denken. Eén vraag, één antwoord. Dat werkt prima in de schoolbanken, maar het leven is niet zo simpel. In tegendeel.

Een tarot legging spreekt de fantasie, het inlevingsvermogen en het gevoelsleven aan. Ons rechtlijnig getrainde brein vindt dat soms maar niks. Het deel van ons brein wat voortdurend naar patronen en verbanden zoekt, wordt aangesproken om mee te zoeken naar een nieuwe invalshoek, een andere manier om met situaties om te gaan. Of te verkennen wat de toekomst misschien nog brengen kan, als je op een kruispunt van keuzes komt te staan.